Concertstichting

Het beleidsplan van de Concertstichting Johan Messchaert is per seizoen een zevental concerten te organiseren. De doelstelling is het organiseren van concerten in Hoorn waarin de klassieke kamermuziek centraal staat.
De bestuursleden ontvangen geen enkele vergoeding voor hun activiteiten binnen de Concertstichting. De onkosten welke gedeclareerd mogen worden bedragen de laatste jaren minder dan € 75,- per jaar.

Het bestuur bestaat uit:
Bestuur Concertstichting Johan Messchaert

Bestuur Concertstichting Johan Messchaert – v.l.n.r. Paul Breekveldt, Rieuwert Blok, Frits Meuzelaar, Rien Barendse, Gerard Mustert, Nikkel Flohil, Hans Lensink en Albert de Graaf.
Niet op foto: Mirjam en Anton Michel (foto: Taco Anema)

Voorzitter Nikkel Flohil
Penningmeester Gerard Mustert
1e Secretaris Rieuwert Blok
2e Secretaris Rien Barendse
Projecten Frits Meuzelaar
Projecten & Jeugd Mirjam en Anton Michel
Publiciteit Paul Breekveldt
Webmaster Albert de Graaf

Contact

Voor meer informatie, vragen, suggesties of ideeën kun u altijd contact opnemen met het secretariaat. Dit kan per post, telefonisch of per e-mail.

Concertstichting Johan Messchaert
Saturnushof 17
1622 BC Hoorn

Telefoon: 0229 21 43 51
E-mail: blok.r@planet.nl

RSIN (fiscaal nummer): 0054.10.800

Voor de financiële verantwoording kunt u het pdf-document opvragen: FV-CJM-2016.pdf