Concertstichting

Het beleidsplan van de Concertstichting Johan Messchaert is per seizoen een zevental concerten te organiseren. De doelstelling is het organiseren van concerten in Hoorn waarin de klassieke kamermuziek centraal staat.
De bestuursleden ontvangen geen enkele vergoeding voor hun activiteiten binnen de Concertstichting. De onkosten welke gedeclareerd mogen worden bedragen de laatste jaren minder dan € 75,- per jaar.

Het bestuur bestaat uit:
Bestuur Concertstichting Johan Messchaert

Bestuur Concertstichting Johan Messchaert – v.l.n.r. Paul Breekveldt, Rieuwert Blok, Frits Meuzelaar, Rien Barendse, Gerard Mustert, Nikkel Flohil, Hans Lensink en Albert de Graaf.
Niet op foto: Mirjam en Anton Michel (foto: Taco Anema)

Voorzitter Nikkel Flohil
Penningmeester Gerard Mustert
Secretaris Rien Barendse
Projecten Frits Meuzelaar
Publiciteit René Huijboom
Projecten & Jeugd Mirjam en Anton Michel
Webmaster en Kopij Albert de Graaf

Contact

Voor meer informatie, vragen, suggesties of ideeën kun u altijd contact opnemen met het secretariaat. Dit kan per post, telefonisch of per e-mail.

Concertstichting Johan Messchaert
Kerketuin 91
1689 LE Zwaag
Telefoon: 0229 23 46 27

E-mail: info@messchaert.nl

RSIN (fiscaal nummer): 0054.10.800

Voor de financiële verantwoording kunt u het pdf-document opvragen: FV-CJM-2018.pdf

Voor het raadplegen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG): Privacyverklaring.pdf