Corona protocol bezoekers

Algemene richtlijnen RIVM

• Houd altijd 1,5 meter afstand van personen die niet uit uw huishouden komen. Dit geldt zowel in het theater als in de omgeving ervan.
• Kom zoveel mogelijk alleen naar Het Park of kom met personen uit hetzelfde huishouden.
• Maak zoveel mogelijk gebruik van de fiets of kom lopend naar Het Park, vermijd zoveel mogelijk het Openbaar Vervoer.
• Op centrale plekken in het theater wordt de mogelijkheid geboden om uw handen te desinfecteren.
• Medewerkers van Het Park hebben het recht om u aan te spreken en u te vragen zich aan de maatregelen te blijven houden om zo de veiligheid van u, andere bezoekers en onze medewerkers te waarborgen.
• onze BHV’ers staan indien nodig paraat en handelen conform de richtlijnen van het Rode Kruis. Hierbij wordt zoveel mogelijk de 1,5 meter afstand in acht genomen en wordt bij reanimatie uitsluitend gehandeld door borstcompressie en gebruik van AED.

Tickets en reserveringen

• Kaartverkoop vindt zoveel mogelijk plaats via onze website. Per voorstelling zijn maximaal 100 zitplaatsen beschikbaar. Hierbij geldt VOL=VOL!
• Bij kaartverkoop aan de servicebalie kan alleen per pin worden betaald.
• Uitrijkaarten kunnen voor aanvang voorstelling worden gekocht bij de servicebalie of via de betaalautomaat in de parkeergarage.
• Kaartcontrole vindt plaats zonder contact door middel van scannen of visuele controle. U kunt uw kaarten of mobiele telefoon op de hiervoor aangezen tafel neerleggen.

Entree theater en foyer

• Er kan uitsluitend gebruik worden gemaakt van de hoofdentree. Op de deuren staat aangegeven welke deuren als ingang en als uitgang worden gebruikt.
• Om opstoppingen te voorkomen ontvangt u per mail een tijdslot waarbinnen u kunt arriveren in Het Park.
• Op het plein voor de deur geldt een rookverbod.
• Op de grond is, zowel buiten als binnen het theater, 1,5 meter afstand door markering met tape aangegeven waarbij in- en uitgaand verkeer wordt gescheiden. Via pijlen wordt de looprichting aangegeven.
• U wordt digitaal gevraagd naar uw gezondheid (voelt u zich gezond, heeft u koorts, bent u verkouden, zijn er ziektegevallen in uw omgeving, zie ook bijlage triageformulier RIVM).
• De garderobe is gesloten, uw jas kunt u meenemen in de zaal.

Horeca

• Uw consumptie ontvangt u voorafgaand aan de voorstelling.
• Bij de bar wordt de mogelijkheid geboden een drankje-to-go en wat lekkers mee te nemen voor in de zaal.
• Er is voorlopig geen horecavoorziening na de voorstelling.

Toiletten

• Wij vragen u zo min mogelijk gebruik te maken van de toiletten.
• Het verkeer op de trappen van de toiletgroepen wordt gereguleerd door medewerkers van Het Park.
• In de toiletgroepen worden middelen beschikbaar gesteld om zittingen e.d. voorafgaand aan het toiletbezoek te desinfecteren.
• Toiletbezoek tijdens de voorstellingen vragen wij u tot een minimum beperken. Als het echter onvermijdelijk is, dan vragen wij de mede-bezoekers die in dezelfde rij zitten, met inachtneming van 1,5 meter afstand, de rij te verlaten om de desbetreffende persoon door te laten. Op dezelfde wijze moet de rij weer worden gevuld na het toiletbezoek.

Entree Othello zaal

• Vooralsnog gaat u via één ingang de zaal in (bij een groter aantal bezoekers worden meer ingangen opengesteld).
• In de zaal aangekomen krijgt u uw plaats toegewezen door een medewerker van Het Park. Hierbij geldt voor de Hamletzaal:
– Tussen de bezette stoelen worden steeds 3 stoelen vrijgehouden (= 1,5 meter).
– Tussen de bezette rijen wordt steeds 1 rij vrijgehouden.

In de Othellozaal staan losse stoelen opgesteld, per 2 bij elkaar, op 1,5 meter afstand van elkaar.
Komt u met een oneven aantal personen dan wordt u verzocht via ingang Links de zaal binnen te gaan, alle even aantal bezoekers maken gebruik van ingang Rechts.
• Bij de uitloop van de voorstelling wordt toezicht gehouden door een medewerker van Het Park.
• U wordt verzocht het pand na de voorstelling via de aangegeven route direct te verlaten en niet te blijven na praten.