Sponsors

Mede door de hulp van sponsors kan de Concertstichting Johan Messchaert haar werk voortzetten en een hoog niveau handhaven.

Daarom dank aan de volgende bedrijven of instellingen:

Logo Fonds Podiumkunsten