Vriend van
Johan Messchaert

Johan Messschaert zoekt vrienden. Nee, het gaat hier niet om de beroemde uit Hoorn afkomstige bas-bariton, die is niet meer onder ons. Maar om de naar hem genoemde Concertstichting Johan Messchaert. Want de Concertstichting kan het niet meer in zijn eentje af.

Het is ons 100 jaar gelukt om, gesteund door subsidies en incidentele giften, elk jaar een reeks klassieke concerten in Hoorn te organiseren, concerten op niveau, vaak door bekende beroepsmusici. Nu wordt het voortbestaan van de Concertstichting Johan Messchaert bedreigd doordat de provincie Noord-Holland en de gemeente Hoorn hun subsidie beëindigen.

Concreet: we hebben om professionele programmeringen samen te kunnen stellen en deze ook voort te kunnen zetten geld nodig. Nòg concreter: we moeten stoppen, als er geen oplossing komt.

U bent een deel van de oplossing, als u ‘Vriend van Johan Messchaert’ wordt. Vrienden betalen € 50 of meer per jaar. Wat krijgen vrienden daar dan voor terug? Concerten in schouwburg Het Park, klassieke muziek waar u van houdt. Het doorgaan van de concertseries . U draagt bij om te behouden wat anders verloren gaat, voor Hoorn, voor u.

Kortom; laat de Concertstichting Johan Messchaert niet zakken en maak een bedrag van € 50,- (of hoger) over op ING Bank rekeningnummer NL65 INGB 0004 4890 77 t.n.v. Stichting Johan Messchaert te Hoorn onder vermelding van Vriend van Johan Messchaert. Vergeet hierbij overigens niet uw naam en adres gegevens te vermelden bij de omschrijving. Als u ook uw e-mail adres vermeldt bij de omschrijving wordt u tevens op de hoogte gehouden van alle concerten met wetenswaardige informatie.

De stichting Johan Messchaert is door de belastingdienst als een culturele ANBI instelling aangemerkt. Voor de aangifte inkomstenbelasting mag u uw gift met 1,25 vermenigvuldigen.
Daarbij willen wij u graag wijzen op de vereenvoudigde procedure om periodieke giften fiscaal te kunnen aftrekken zonder last te hebben van de drempel welke geldt voor gewone giften.
Bij een periodieke gift aan een culturele ANBI instelling ontvangt de ANBI instelling meer op haar rekening dan de schenker per saldo overmaakt (de fiscus betaald mee) en dat al vanaf de eerste euro die u schenkt.

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de penningmeester: info@messchaert.nl

Alvast hartelijk dank voor uw ondersteuning en hopelijk mogen wij u binnenkort verwelkomen als ‘Vriend van Johan Messchaert’!

Schenking via legaat

Mozart, Bach en Strawinsky leven niet meer, maar hun muziek klinkt wel in Hoorn. Mede door de concerten die de Concertstichting Johan Messchaert organiseert. Ze dragen na hun dood nog steeds bij aan muzikaal genot in Hoorn. Dat kunt u ook!

Reserveer een bedrag in uw nalatenschap voor onze concertstichting, dan stelt u het voortbestaan van het werk van ‘Johan Messchaert’ zeker.

Besluit u een deel van uw nalatenschap voor de concertstichting te reserveren, dan is een gang naar de notaris niet nodig. Een ondertekend handgeschreven formulier met de tekst van de schenking volstaat, mits gevoegd bij de andere papieren betreffende de nalatenschap. De onderstaande tekst kan als voorbeeld dienen.

Legaat:

Ik verklaar dat ik van mijn nalatenschap een bedrag van € xx.xxx,- schenk aan de Concertstichting Johan Messchaert te Hoorn, voor het organiseren van klassieke muziek concerten.

Plaats, datum, handtekening (en vermeld ook uw NAW gegevens)

Namens het bestuur van de Concertstichting Johan Messchaert in de verre toekomst; hartelijk dank

P.S.

Ook worden momenteel de concerten mede gefinancierd uit een legaat van een van onze trouwe bezoekers die is overleden.